Panevėžio r. Karsakiškio Strazdelio pagrindinė mokykla
Header

Mokyklos misija ir vizija

 

Mokyklos vizija

 

Pagrindinė mokykla, sudaranti palankias sąlygas mokymui(si), užtikrinanti ugdymo turinio kaitą, saugojanti ir puoselėjanti kultūrinį paveldą.  

 

 

Mokyklos misija

 

Atvira pokyčiams mokykla, teikianti priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, neformalųjį ugdymą, ugdanti dorą, kūrybingą asmenį bei rengianti mokinius tęstiniam mokymuisi gimnazijose ar kitose ugdymo įstaigose.

 

Mokyklos prioritetai

 

Atsižvelgiant į mokyklos viziją ir misiją, numatyti trys strateginės veiklos prioritetai:

 

1. Ugdymo kokybės gerinimas.

2. Patrauklios ir saugios aplinkos kūrimas.

3. Mokyklos kultūros puoselėjimas.