Panevėžio r. Karsakiškio Strazdelio pagrindinė mokykla
Header

Olweus prevencijos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS)

Renginių sąrašas 2017-2018 m.m

OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO (OPKUS) PLANAS

 

Olweus prevencijos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS)

 

Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimas Karsakiškio Strazdelio pagrindinėje mokykloje

 

Olweus patyčių prevencijos programa  – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti trijose srityse: mokyklos, klasės, individo.

Kas yra patyčios?

Nuolatinis fizinės ir psichologinės jėgos panaudojimas, sąmoningai siekiant sužeisti ar įskaudinti kitą asmenį, kuris negali savęs apginti.
Trys elgesio kriterijai:
1. Agresyvus – tyčinis, ketinant užgauti ar įskaudinti.
2. Pasikartojantis – 2-3 kartus per mėnesį ar dažniau, tęsiasi ilgą laiką.
3. Jėgos persvara – skriaudėjas psichologiškai ar fiziškai stipresnis ir skriaudžiamasis negali apsiginti.

 

Programa siekiama:

 • Sumažinti patyčias tarp mokinių;
 • Užkirsti kelią naujų patyčių problemų atsiradimui;
 • Siekti geresnių tarpusavio santykių mokykloje;

yra visos mokyklos programa, kurios sėkmei reikia aukšto lygio bendradarbiavimo ir viso mokyklos personalo dalyvavimo.

Įgyvendinant Olweus patyčių prevencinę programą, itin svarbus yra mokytojų ir visų mokyklos darbuotojų bendradarbiavimas.

 

Pagrindinės taisyklės, nukreiptos prieš patyčias:

 • Mes nesityčiosime iš kitų;
 • Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi;
 • Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;
 • Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi – pasakysime suaugusiems mokykloje arba namuose.

 

Mokykloje:

 • Klasių vadovai nuolat primena mokiniams pagrindines taisykles, nukreiptas prieš patyčias, diskutuoja apie jų laikymąsi;
 • Organizuojamos teminės klasių valandėlės, per kurias mokiniai gali pasikalbėti apie tai, kas yra patyčios. Jie sužino, kodėl vyksta patyčios, į ką kreiptis pagalbos patyčių atveju;
 • Mokytojai stengiasi paversti klases jaukia ir saugia vieta mokiniams;
 • Visi mokyklos darbuotojai įpareigoti registruoti pastebėtus patyčių atvejus;
 • Visi tėvai yra supažindinti su patyčių tyrimo rezultatais mokykloje, ar patyčios dažnos mūsų mokykloje, kokios patyčių formos pasitaiko dažniausiai, kuriose mokyklos vietose dažniausiai vyksta patyčios ir kokiais būdais mokiniai sprendžia šią problemą;
 • Tėvai mokomi, kaip reikia elgtis, jei sūnus ar duktė tampa patyčių objektu arba kai jų vaikas pats tyčiojasi iš kitų;
 • Mokytojai ir kiti mokykloje dirbantys asmenys apmokomi, kaip susitvarkyti su patyčių situacija ir kaip reikėtų dirbti su mokiniais, kurie su ja susiję;
 • Organizuojami įvairūs renginiai, kurie skatina gyventi be patyčių;
 • Visi mokyklos darbuotojai aktyviai dalyvauja programoje, renkasi du kartus per mėnesį darbui grupėse, kad sugebėtų pastebėti, atpažinti ir tinkamai reaguoti į patyčias.

 

Tikimės, kad mūsų bendradarbiavimas prisidės prie saugios ir draugiškos atmosferos mokykloje kūrimo.

 

NUOBAUDŲ KOPETĖLĖS

 

 1. Netinkamo elgesio stabdymas ir pokalbis, kurį vykdo mokyklos darbuotojas, pastebėjęs netinkamą elgesį.
 2. Pokalbis su klasės auklėtoju ir pasiaiškinimas raštu.
 3. Mokinio tėvų informavimas skambučiu suteikiant informaciją mokyklos administracijai.
 4. Kartojantis patyčioms, klasės vadovo pokalbis su mokiniu ir jo tėvais dalyvaujant asmeniui mačiusiam įvykį, ir mokyklos administracijai.
 5. Svarstymas mokyklos Vaiko gerovės komisijoje.
 6. Svarstymas seniūnijoje.
 7. Siūlymas keisti mokymosi įstaigą.