Panevėžio r. Karsakiškio Strazdelio pagrindinė mokykla
Header

Vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-272 „Dėl sutikimo reorganizuoti Panevėžio r. Karsakiškio Strazdelio pagrindinę mokyklą“, skelbiamas Panevėžio r. Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos ir Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašas.

  1. Reorganizuojamas juridinis asmuo:

1.1. įstaigos pavadinimas – Panevėžio r. Karsakiškio Strazdelio pagrindinė mokykla;

1.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

1.3. įstaigos buveinė – LT-38462 Panevėžio r. sav., Karsakiškio k., Lėvens g. 30;

1.4. įstaigos kodas – 190400162;

1.5. registras – Juridinių asmenų registras.

  1. Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo:

2.1. pavadinimas – Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinė mokykla;

2.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

2.3. įstaigos buveinė – LT-38440 Panevėžio r. sav., Paliūniškio k., Vabalninko g. 15;

2.4. įstaigos kodas – 190400881;

2.5. registras – Juridinių asmenų registras.

Panevėžio r. Karsakiškio Strazdelio pagrindinė mokykla reorganizuojama prijungimo būdu, ją prijungiant prie reorganizavime dalyvaujančio juridinio asmens – Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinės mokyklos.

Panevėžio r. Karsakiškio Strazdelio pagrindinė mokykla 2020 m. rugpjūčio 31 d. baigia savo veiklą kaip juridinis asmuo ir tampa Panevėžio r. Paliūniškio pagrindine mokykla, turinčia teritorinį struktūrinį padalinį – Tiltagalių skyrių, vykdantį ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas.

Susipažinti su Panevėžio r. Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos ir
Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašu, praėjusių trejų finansinių metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais, finansinės būklės ataskaitomis ir žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitomis, po reorganizavimo veiklą tęsiančios Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinės mokyklos nuostatų projektu galima įstaigų interneto svetainėse: http://www.karsakiskis.panevezys.lm.lt, https://www.paliuniskis.panevezys.lm.lt nuo 2020 m. vasario 15 d.

2020 m. rugsėjo 1 d. Panevėžio r. Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos teisės ir pareigos pereina Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinei mokyklai.